Co dělat když nastane zemětřesení?U nás sice zemetřesení příliš nehrozí, ale pokud se vydáte do vzdálenější exotiky může vás tato katastrofa zastihnout. Častá jsou zemětřesení v místech, kde se stýkají a narážejí do sebe mohutné litosférické desky, například v Itálii, Turecku, USA, Japonsku, Chorvatsku, Černé Hoře atd. Otřesy mohou trvat i několik minut s následnými slabšími dotřesy. V takové situace je dobré být připraven, nepanikařit a dopředu vědět jak se zachovat.

Pokud se nacházíte v budově, je nejlepší se co nejrychleji dostat ven, na otevřené prostranství. Pokud to možné není, přitiskněte se k nosné stěně či trámu, případně se schovejte pod masivní stůl, klavír, nebo postel. Rozhodně se vzdalte od oken/skleněných stěn, případně z dosahu poliček a skříní a dalších těžších předmětu, které by vás svým pádem mohly zranit. Pokud je v místnosti nějaký otevřený oheň určitě ho nejdříve uhaste.

Pokud jste ve chvíli kdy zemětřesení začalo venku, vzdalte se od všech budov, elektrických stožárů či vysokých lamp a stromů, zkrátka čehokoliv co by na vás mohlo spadnout. V případě že se nacházíte v nějakém dopravním prostředu, ihned zastavte (opět ideálně mimo dosah padajících předmětů), ale nevystupujte ven, v autě bude bezpečněji.

Co dělat po zemětřesení?


Buďte připraveni na pravděpodobné dotřesy, to znamená nevstupujte ihned do budov, mohou být narušené. Rozhodně nepoužívejte výtah, zemětřesení mohlo způsobit jeho poruchu. Pokud jsou v okolí zraněné osoby, snažte se jim poskytnout pomoc. Snažte se zjistit aktuální informace (rádio, telefon), které vydali záchranné složky.

Po zemětřesení je vhodné nepoužívat telefony a nejezdit autem. Je vhodné nechat volnou telefonní i silniční kapacitu pro zachranné složky.